Vlada FBiH naložila BH Telecomu raspoređivanje sredstava za pet bolnica

0
619
Finansijska sredstva će biti raspoređena bolnicama u Konjicu, Zenici, Goraždu, Travniku i Bihaću

Vlada Federacije BiH, koja je u stalnom zasjedanju, donijela je zaključak kojim je Javnom preduzeću BH Telecom d.d. Sarajevo naložila da sredstva odobrena Odlukom o odobravanju Odluke Nadzornog odbora o dodjeli donacija pravnim osobama u 2019. godini budu ravnomjerno raspoređena na kantonalne i opće bolnice u Konjicu, Zenici, Goraždu, Travniku i Bihaću.
Vlada je upoznata sa informacijama o aktivnostima koje Federalni štab civilne zaštite poduzima u cilju suzbijanja i ublažavanja posljedica uticaja globalne pandemije koronavisursa (COVID-19) u Federaciji BiH s danom 22.3.2020. godine, saopćeno je iz Vlade FBiH.