Vlada FBiH naložila Finansijskoj policiji kontrolu Operatera za obnovljive izvore energije

0
791
Federalna vlada finansijski podržala projekte od značaja za razvoj gradova i općina u FBiH

Vlada Federacije BiH je na današnjoj hitnoj sjednici u Sarajevu, povodom razmatranja Plana rada Operatera za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju u 2019. godini, zadužila Finansijsku policiju da izvrši pregled rada ovog operatora i o tome joj dostavi izvještaj do 1. aprila.
Vlada je Uredu za reviziju institucija u FBiH preporučila da nastavi aktivnosti na reviziji poslovanja Operatora za OIEiEK, a Uprava i Upravni odbor zadužila da ova revizija bude okončana. Zaduženi su Upravni odbor OIEiEK i FERK da se očituju o radu i danas dostavljenim dokumentima također do 1. aprila.
Danas je, također, donesena Odluka o utvrđivanju jediničnog iznosa naknade za posticanje proizvodnje električne energije iz OIEiEK za 2019. godinu, koja će iznositi 0,002555 KM/kWh.
Prikupljene naknade po ovom osnovu neće moći biti raspodijeljene, zaključila je Federalna vlada, dok ne bude usvojen Plan rada Operatora za OIEiEK za 2019. godinu, a što bi trebalo uslijediti nakon 1.4.2019. godine.
Naknadu za podsticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije, koja predstavlja proizvod jedinične naknade i ukupno obračunate potrošnje aktivne električne energije u kWh, plaćaju svi krajnji kupci električne energije u FBiH i ona se iskazuje kao posebna stavka na računu za električnu energiju.
U skladu sa Ugovorom o osnivanju Energetske zajednice, Ministarski savjet Energetske zajednice je 18. oktobra 2012. usvojio Odluku o implementaciji Direktive 2009/28 o promociji proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora, kojom je za Bosnu i Hercegovinu utvrđen obavezujući cilj od 40 posto udjela obnovljivih izvora energije u potrošnji električne energije do 2020. godine. Za Federaciju BiH udio energije iz ovih izvora u bruto finalnoj potrošnji energije je u 2009. iznosio 36 posto, a ciljani udio energije iz obnovljivih izvora u 2020. godini treba da bude 41 posto.
Naknada za podsticanje u 2014., 2015. i 2016. godine bila je definisana Uredbom i na naponskom nivou 0,4 kV je iznosila 0,001 KM/kWh. U 2017. godini naknada je iznosila 0,001976 KM/kWh a u 2018. godini 0,002128 KM/kWh, što je utvrđeno donošenjem Odluke o utvrđivanju jediničnih iznosa naknada za podsticanje proizvodnje električne energije iz OIEiEK.
Radi poređenja, jedinična naknada u Republici Srpskoj iznosi 0,0075 KM/kWh, u Hrvatskoj 0,035 KM/kWh i u Crnoj Gori 0,0090166 KM/kWh.