Vlada FBiH naložila smjenu direktora, Nadzornog i Upravnog odbora Zavoda Pazarić

0
572
Sjedniva Vlade Federacije BiH održana je u Sarajevu (Foto: Arhiv)

U cilju sređivanja stanja u Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić, Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike naložila da odmah provede procedure za smjenu direktora, te članova Nadzornog i Upravnog odbora ovog zavoda.
Vlada je opredijeljena da članovi novog menadžmenta i Upravnog i Nadzornog odbora ovog zavoda budu isključivo stručni kadrovi.
Federalna uprava za inspekcijske poslove, Finansijska policija FBiH i Porezna uprava FBiH zadužene su da, u okviru svojih nadležnosti, istraže finansijska poslovanja i drugih ustanova socijalne zaštite u vlasništvu FBiH. Zadužen je Federalni zavod za zapošljavanje da kroz programe zapošljavanja odmah poduzme aktivnosti kako bi bila ojačana kadrovska struktura i omogućeno upošljavanje dodatnog stručnog kadra u ustanovama socijalne zaštite čiji je osnivač FBiH.
Vlada će izvještaje o nadzorima u Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić od 28.10.2019. godine, te druge relevantne dokumente, dostaviti na postupanje i nadležnom tužilaštvu.