Vlada FBiH negira navode Sindikata o prodaji BH Telecoma

0
997
Poslovno sjedište BH Telecoma Sarajevo

Povodom današnje pres-konferencije Sindikata BH Telecoma Sarajevo, Vlada Federacije BiH je izdala saopštenje u kojem negira sindikalne navode o namjeri privatizacije ove kompanije karakterišući ih kao pokušaj politizacije ovog pitanja u korist SDP i drugih opozicionih stranaka.
Kao jedan od dokaza ovakvog ponašanja Vlada FBiH navodi činjenicu da je HT Eronet još prije godinu dana smanjio prava svojih uposlenika, a da Sindikat BH Telecoma, koji po zakonu zastupa i ove radnike, kao ni Sindikat HT Eroneta, nije organizirao slične pres-konferencije niti bilo koje druge vidove protesta.
“Pregovarački tim Vlade FBiH je u prethodnom periodu zaključio sve planirane kolektivne ugovore iz drugih područja djelatnosti, u čemuje iskazan visok stepen saglasnosti Vlade i drugih sindikata da se pregovori vode na bazi argumenata i uz prioritetan cilj očuvanja radnih mjesta. Jedino je Sindikat BH Telecoma uporno odbijao potpisati kolektivni ugovor kojeg je ponudila Vlada, pokušavajući zadržati neodrživo visok nivo prava i privilegija koje su druge konkurentske kompanije na domaćem tržištu smanjile kako bi se prilagodile poslovanju u uvjetima opadajućih prihoda i dobiti, što je evidentno i u slučaju BH Telecoma. Zato Sindikat BH Telecoma, a ne Vlada FBiH, snosi isključivu odgovornost za nepotpisivanje kolektivnog ugovora, a umjesto pregovora odlučio se uključiti u izbornu kampanju opozicionih partija na štetu uposlenika u BH Telecomu“, saopćeno je iz Vlade FBiH.
U saopćenju Vlada FBiH dalje navodi da se tokom pregovora nije instistiralo na smanjenju plata te da takve tvrdnje Sindikata smatraju zlonamjernim.
“Međutim, uzimajući u obzir opadajuće prihode i dobit predloženo je smanjenje pojedinih naknada na platu, koje su enormno visoke u odnosu na radnike u javnoj administraciji, a posebno u odnosu na one u relanom sektoru. Ovo smatramo obavezom Vlade FBiH kao većinskog vlasnika kapitala da bi bilo osigurano stabilno poslovanje BH Telecoma i očuvana radna mjesta, ali i kao obavezu da prava uposlenih u javnom sektoru budu postepeno haramonizirana, posebno s pravima radnika u realnom sektoru.
Dok najvećem broju penzionera ostaje nekoliko KM dnevno za podmirenje svih troškova života, Sindikat BH Telecoma insistira da uposlenici u ovoj kompaniji nastave primati, samo po osnovu toplog obroka, više od 12 KM dnevno, da imaju najduže godišnje odmore, da za razliku od drugih radnika koji mogu računati na otpremninu u maksimalnom iznosu od šest plata, oni po tom osnovu dobiju 100.000 KM i više. Ovakvim ponašanjem Sindikat BH Telecoma, a ne Vlada FBiH, direktno radi na urušavanju ove kompanije, smanjenju njene konkurentnosti i, u konačnici, vrijednosti, a sve na na štetu radnika, nosilaca kapitala i investitora“, navodi se u saopćenju Vlade FBiH, odbacujući i optužbe na račun ovlaštenog pregovarača Vlade FBiH Zlatka Hurtića koji je, kako ističu, postupao u skladu sa strategijom za pregovore koju je usvojila Vlada FBiH.

Sindikat BH Telecoma: Opstrukcije Kolektivnog ugovora uvod u prodaju kompanije

Sindikat radnika BH Telecoma dao je Vladi FBiH rok od 15 dana za nastavak pregovora o potpisivanju Kolektivnog ugovora za telekomunikacijski sektor. Ukoliko do toga ne dođe, najavili su proteste, saopćeno je danas na pres-konferenciji Sindikata.
Predsjednik Sindikata BH Telecoma Fikret Alić rekao je da od Vlade FBiH traži da imenuje drugog šefa pregovaračkog tima Vlade FBiH umjesto dosadašnjeg Zlatka Hurtića i zakaže nastavak pregovora za zaključivanje Kolektivnog ugovora za područje telekomunikacija.
Ukoliko se Vlada FBiH ne oglasi blagovremeno pa zahtjevu Sindikata, Alić je rekao da će Sindikat BH Telecoma pokrenuti štrajk u toj kompaniji, kao i protest pred Vladom.
Iz Sindikata smatraju da Vlada priprema teren kako bi u pogodnom trenutku BH Telecom ponudili ‘probranom kupcu’.
Takvu namjeru Vlade Sindikat čita i iz činjenice da Vlada s ovim sindikatom odbija potpisati Kolektivni ugovor već pune dvije godine.
Iz Sindikata traže da u Kolektivnom ugovoru budu zaštićena prava radnika na način da eventualni budući vlasnik BH Telecoma radnike koje proglasi tehnološkim viškom korektno obešteti kroz otpremninu, a naročito starije radnike koji bi teško ili nikako mogli naći novi posao