Vlada FBiH: Nema mogućnosti povećanja svih penzija za 10 posto

Federalna vlada će razmotriti mogućnost rješenja kojim bi za 10 posto bile povećane penzije ostvarene do 1998. godine, a penzije ostvarene od 1998. do 2007. godine, u skladu s finansijskim mogućnostima FBiH

0
2503
Prosječna penzija u RS iznosi 357 KM

Nakon analize informacije Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Vlada FBiH danas je zaključila da ne postoje finansijske mogućnosti za povećanje svih penzija za 10 posto.
Zaključila je i da će kroz novi zakon o PIO razmotriti mogućnost rješenja kojim bi za 10 posto bile povećane penzije ostvarene do 1998. godine, a penzije ostvarene od 1998. do 2007. godine, kao i ostale, u skladu s finansijskim mogućnostima Federacije BiH.
Stav Vlade FBiH je da je posljednja izmjena važećeg Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koja je dobila podršku Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, u potpunosti suprotna cjelokupnom konceptu reforme penzijskog sistema u FBiH, te će u slučaju usvajanja izmjena razmotriti mogućnost pokretanja postupka provjere načina predlaganja i donošenja.
Vlada FBiH je mišljenja da svako prijevremeno penzionisanje po važećem Zakonu o PIO dodatno ugrožava cjelokupan penzijski sistem u Federaciji BiH i dovodi u pitanje blagovremenost isplate penzija na dostignutom nivou.
U informaciji Federalnog zavoda PIO je navedeno da je u 2016. godini prosječan broj penzionera iznosio 404.164. Te godine Fond PIO je ostvario gubitak od 38.310.730 KM, čemu treba dodati i gubitak iz 2015. godine od 141.575.945, što je ukupno 179.886.675 KM prošlogodišnjeg akumuliranog gubitka.
Prema finansijskom planu za 2017. godinu, penzijski sistem u Federaciji BiH trebao bi ostvariti 1.905.669 KM viška prihoda na rashodima, te za taj iznos smanjiti ukupni akumulirani gubitak iz prošle godine.
Prosječan broj penzionera u 2017. godini je 409.355, a kako bi bila osigurana redovnost isplate penzija, Federalni zavod PIO se zadužio kod komercijalnih banaka u iznosu od 74 miliona KM, te koristi pozajmnicu od BH Pošte od 41 milion KM.
U slučaju da od 1.8.2017. godine bude povećan iznos penzija za deset posto isključivo penzionerima koji su penzionisani do 31.7.1998. godine, projekcija finansijskog rezultata u naredne četiri godine pokazuje postepeno smanjenje akumuliranog deficita na 112.686.968 KM u 2020. godini.
No, ukoliko bi penzije bile povećane 10 posto za sve penzionere, akumulirani deficit bi u 2017. godini iznosio 262.981.006 KM, sljedeće bi bio 351.902.514 KM, u 2019. bi bio povećan na 454.055.342 KM, a u 2020. godini bi dosegao 534.017.652 KM.
Dakle, bez obzira na očekivani rast prihoda u narednom periodu (prihodi od doprinosa i transferi iz budžeta FBiH), u slučaju povećanja isplatnog koeficijenta za 10 posto za sve penzionere, realno je u naredne četiri godine projicirati povećanje deficita u penzijskom sistemu FBiH. Jedini način finansiranja nedostajućih prihoda, kako bi bio pokriven projicirani deficit, jeste iz sredstava budžeta FBiH, navode iz Vlade FBiH.
U slučaju povećanja samo za penzionisane do 31.7.1998. godine, transferi iz budžeta bili bi povećavani sa 253.862.257 KM u 2017. do 322.842.129 KM u 2020. godini. U istom periodu bi, ukoliko bi povećanjem bili obuhvaćeni svi penzioneri, budžetski transferi sa 333.115.820 KM porasli na 421.242.508 KM.