Vlada FBiH: Nema prepreka za izgradnju autoputa južno od Mostara

0
323
Fadil Novalić, premijer Federacije BiH

Vlada FBiH na sjednici u utorak prihvatila je informaciju u vezi s Koridorom 5c – Tunel poddionica Mostar Jug – Tunel Kvanj.
Federalni premijer će uputiti dopis ambasadoru EU u BiH Johannu Sattleru, kojim će biti potvrđeno da nema sporova na ovoj trasi ni zakonskih prepreka za njenu izgradnju, da je eksproprijacija zemljišta u završnoj fazi, te da će sva potrebna odobrenja i suglasnosti biti pravovremeno izdani.
U informaciji je navedeno da radovi na svim dionicama na koridoru 5c idu bez zastoja i da pandemija izazvana virusom Covid-19 ne utiče na dinamiku izvođenja. Trenutno su, osim radova koji se izvode na svih osam dionica cijelom dužinom, u toku i pripreme za raspisivanje tendera za izvođenje radova na poddionici Mostar Jug – Kvanj, Ovčari – Mostar Jug, kao i ostale.
Navedeno je i da je bilo određenih opstruiranja svih prethodnih godina oko izgradnje poddionice Mostar Jug – Kvanj, te da je Parlament Federacije BiH 2017. godine usvojio ovu trasu, a i Vlada FBiH je proglasila javni interes za ovu dionicu 2018. godine. U završnoj fazi je izvlaštenje zemljišta i ažuriranje studije procjene uticaja na okoliš, te nema nikakvih prepreka za realizaciju ovog projekta.
Obraćanje premijera FBiH ambasadoru EU dalo bi čvrstinu i sigurnost da je Vlada Federacije BiH u potpunosti stala i iza ove i svih ostalih dionica autoceste. Posebno je bitno što su i od Investicionog okvira za zapadni Balkan (WBIF) osigurana grant sredstva u iznosu od 18 miliona eura.