Vlada FBiH nije dala saglasnost na povećanje veleprodajne cijene gasa

0
785
Omogućeno nesmetano snabdijevanje gasom Federacije BiH do 1. januara 2023.

Vlada Federacije BiH na današnjoj sjednici u Sarajevu nije dala saglasnost na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa.
U januaru ove godine BH Gas d.o.o. Sarajevo je uputio zahtjev Federalnom ministarstvu trgovine sa zahtjevom za povećanje veleprodajne cijene gasa distributivnim kompanijama za 31,31 posto, odnosno sa 495 KM na 650 KM/1.000 SM3, te primjenu nove cijene od 1.1.2019. godine. Prema mišljenju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije navedeno je da postoje razlozi za povećanje cijene prirodnog gasa, ali i da će se predloženo povećanje veleprodajne cijene za 31,31 posto, uz sve negativne socio-ekonomske aspekte, ujedno odraziti i na smanjenje potrošnje prirodnog gasa u Federaciji BiH i, u konačnici, rezultirati dodatnim povećanjem cijene ovog energenta.
Također, u mišljenju je istaknuto da BH Gas treba s posebnom pažnjom razmotriti mogućnost postupnog povećanja cijena prirodnog gasa.
Kako BH Gas nije revidirao svoj zahtjev u skladu s mišljenjem resornog ministarstva, a poštujući da je zakonom propisani rok za obradu zahtjeva 60 dana, Federalno ministarstvo trgovine je predložilo, a Vlada donijela Odluku da ne da saglasnost na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa.
Vlada je zadužila Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da preporuči privrednom društvu BH Gas da ponovo pokrene zakonsku proceduru za davanje saglasnosti na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa.