Vlada FBiH: Novac od ruskog duga i dobiti javnih preduzeća usmjeriti u izgradnju cesta

0
917

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Sarajevu podržala inicijativu Federalnog ministarstva prometa i komunikacija da sredstva iz akumulirane dobiti javnih preduzeća i iz klirinškog duga Ruske Federacije budu usmjerena za realizaciju prioritetnih infrastrukturnih projekata.
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Federalno ministarstvo prometa i komunikacija zaduženi su da hitno, a najkasnije u roku od 30 dana, osiguraju održavanje skupština u resornim javnim preduzećima.
Kao prioritetni projekti navedeni su izgradnja brze ceste Lašva – Nević Polje, cestovno povezivanje Sarajeva i Goražda, zaobilaznice Mostar – jug i Mostar – sjever (kao dionice autoceste na Koridoru 5c), Gradska prva transferzala Sarajevo i autoceste Žepče – Tuzla. Konačnu odluku o ovoj inicijativi i njenoj realizaciji donijet će Parlament Federacije BiH.
Danas je utvrđen Prijedlog zakona o dopunama Zakona o osnivanju Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja. Jedna od novih odredaba je da, izuzetno, troškove medicinskog vještačenja može snositi i osiguranik na koga se medicinsko vještačenje odnosi, kao i poslodavac kod koga je osiguranik zaposlen.
Federalna vlada usvojila je Program utroška ovogodišnjih budžetskih sredstava utvrđenih na poziciji ‘Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Transfer za NP Una’ u iznosu od 500.000 KM.
Vlada FBiH je prihvatila zaduženje FBiH, o kojem će se izjasniti Parlament FBiH, po Ugovoru o zajmu između Evropske banke za obnovu i razvoj i Bosne i Hercegovine za Projekt vodovod Sarajevo u iznosu od 25 miliona eura. Dala je i saglasnost za prihvatanje grant sredstva namijenjenih finansiranju projekta prikupljanja i tretmana otpadnih voda u Zenici, po osnovu Sporazuma između Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW) i Bosne i Hercegovine, te Federacije i Grada Zenice u iznosu od 13.516.696,80 eura. Donesena je i Odluka, o kojoj će se u konačnici izjasniti Federalni parlament, da kreditnim zaduženjem kod Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) bude osigurano 11 miliona eura za izgradnju regionalnog vodovoda ‘Plava voda’. Krajnji dužnici po ovom kreditnom zaduženju su Srednjobosanski (3.850.000 eura) i Zeničko-dobojski kanton (7.150.000 eura).

U Federaciji 350 predstavništava iz 38 država

Vlada FBiH usvojila je informaciju Federalnog ministarstva trgovine u kojoj je navedeno da je, sa stanjem na dan 25.5.2017. godine, u Federaciji BiH bilo 350 predstavništava iz 38 država. Najviše ih je bilo iz Hrvatske (90 ili 25,71 posto), Slovenije (39 ili 11,14 posto), SAD (31 ili 8,86 posto), Srbije (23 ili 6,57 posto), Njemačke (22 ili 6,29 posto), Austrije (16 ili 4,57 posto), Mađarske i ltalije (po 15 ili 4,29 posto), te Švicarske i Turske (po 13 ili 3,71 posto).
Od ukupnog broja, u Sarajevu je bilo 258 predstavništava (73,71 posto), Mostaru 22 (6,29 posto), Širokom Brijegu 13 (3,71 posto), Tuzli devet (2,57 posto) i Zenici sedam predstavništava (dva posto).

Nije prihvaćen izvještaj o poslovanju UNIS-Group

Vlada FBiH je prihvatila izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o praćenju rada i vršenju nadzora u UNIS-Group d.o.o. Ilidža za 2016. godinu.
Nakon analize izvještaja o godišnjem poslovanju ovog privrednog društva za 2016. godinu, koji uključuje finansijski izvještaj, te izvještaje neovisne revizorske kuće i Nadzornog odbora društva, Vlada se opredijelila da ne prihvati izvještaj o godišnjem poslovanju UNIS-Group.
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije zaduženo je da, za narednu sjednicu Vlade, pripremi Prijedlog odluke o sazivanju redovne Skupštine privrednog društva UNIS-Group s tačkama dnevnog reda o izboru radnih tijela Skupštine i donošenju Odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju društva koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaje revizora i Nadzornog odbora za 2016. godinu.
Federalno ministarstvo je zaduženo i da hitno organizuje održavanje konstituirajuće sjednice novoimenovanog Nadzornog obora u skladu sa odlukama donesenim na Vanrednoj skupštini privrednog društva UNIS­group, održanoj dana 25.8.2017. godine.