Vlada FBiH o protestima radnika: Nismo nadležni, GIKIL je u većinskom privatnom vlasništvu

0
903
Protestno okupljanja radnika GIKIL-a ispred zgrade Vlade Federacije BiH u Sarajevu

Vlada Federacije BiH je povodom današnjeg okupljanja radnika GIKIL-a ispred zgrade Vlade FBiH u Sarajevu saopćila da je kompanija GIKIL u većinskom privatnom vlasništvu, te da je Vlada Tuzlanskog kantona manjinski vlasnik.
“Prema tome, Vlada FBiH nema nikakve ingerencije nad ovom kompanijom“, saopćeno je iz Vlade Federacije.
Dalje se navodi da su federalni organi uprave, kao što su Federalna uprava za inspekcijske poslove, Agencija za vodno područje rijeke Save i Federalno ministarstvo okoliša i turizma dužni da postupaju u skladu sa zakonima i propisima Bosne i Hercegovine i Federacije BiH.
“Vlada FBiH ni na koji način ne može i neće naložiti nadležnim organima da postupaju suprotno zakonu. Stoga, Vlada FBiH poziva vlasnike i upravu GIKIL-a da usklade svoje poslovanje sa zakonima Bosne i Hercegovine“, saopćeno je.