Vlada FBiH: Obračun boračke naknade u prvom kvartalu po koeficijentu jedan

0
361
Izbor projektnih prijedloga i potencijalnih korisnika vršiće Komisija koju je imenovala Vlada FBiH

Vlada Federacije BiH je na današnjoj hitnoj, telefonski održanoj sjednici, utvrdila koeficijent 1,00 (jedan) za obračun i isplatu mjesečne novčane egzistencijalne naknade demobiliziranim braniocima i članovima njihovih porodica za period januar – mart (prvi kvartal) 2020. godine u okviru transfera za provedbu Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica, utvrđenog ovogodišnjim Budžetom FBiH.
Na osnovu ovog koeficijenta i utvrđenog iznosa u članu 22. stav (1) Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica bit će utvrđena i visina ove mjesečne novčane naknade.
Utvrđeni koeficijent bit će primjenjivan za period januar – mart 2020. godine, u skladu s raspoloživim sredstvima Budžeta FBiH za 2020. godinu, saopćeno je iz Vlade FBiH.
Federalna vlada je donijela i Odluku o utvrđivanju jediničnog iznosa naknade za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije (OIEiEK) za drugi i treći kvartal 2020. godine, u visini od 0,002555 KM/kWh, bez obračunatog PDV-a.
Ovu naknadu plaćaju svi krajnji kupci električne energije u Federaciji BiH i ona je iskazana kao posebna stavka na računima za električnu energiju.
Sredstva prikupljena po osnovu naknade su prihod Operatora za OIEiEK koje koristi za isplatu poticajnog dijela iz garantovane cijene za proizvedenu električnu energiju privilegovanih proizvodača, pokrivanje (finansiranje) troškova svog rada i za troškova uravnoteženja elektroenergetskog sistema nastalih zbog odstupanja u vrijednostima planirane i proizvedene količine električne energije iz postrojenja OIEiEK.