Vlada FBiH: Obrazovanju i nauci više od 4,2 miliona KM

0
192
Studenti koji do kraja 2022. izmire dug po osnovu zajmova neće plaćati zatezne kamate

Vlada Federacije BiH usvojila je danas sedam programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2021. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke u ukupnom iznosu od 4.275.000 KM.
Tako je transfer za implementaciju Bolonjskog procesa vrijedan 200.000 KM. Za finansiranje obrazovanja predviđeno je 1.000.000 KM, od čega 450.000 KM za nabavku besplatnih udžbenika, dok je za finansiranje studentskog standarda planirano 900.000 KM.
Oblast nauke od značaja za FBiH bit će podržana sa 350.000 KM, dok je institucijama nauke i podsticaju naučno-istraživačkog rada od značaja za FBiH planirano 875.000 KM.
Transfer za institucije nauke i kulture od značaja za BiH iznosi 800.000 KM, a za Fondaciju za mobilnost studenata i nastavnika 150.000 KM.