Vlada FBiH: Od ponedjeljka uobičajeno radno vrijeme

0
272
Ukida se skraćeno radno vrijeme za službenike i namještenike institucija FBiH

Vlada Federacije BiH je na današnjoj hitnoj, telefonski održanoj sjednici, van snage stavila zaključke sa sjednica od 20. i 26.3.2020. godine.
Riječ je o zaključcima koji su se odnosili na način rada u Federalnoj vladi, federalnim organima uprave, federalnim upravnim organizacijama i stručnim i drugim službama Vlade FBiH s ciljem sprječavanja širenja bolesti izazvane koronavirusom (Covid-19).
Današnji zaključak stupa na snagu danom donošenja, a bit će primjenjivan od ponedjeljka, 11. maja, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.
Među zaključcima stavljenim van snage je i onaj da je radno vrijeme državnih službenika i namještenika u Vladi FBiH, federalnim organima uprave, federalnim upravnim organizacijama i stručnim i drugim službama Vlade FBiH, zbog obustave javnog prijevoza u FBiH, počev od 23. marta, od 9 do 14 sati.