Vlada FBiH odbila inicijativu da se doprinosi obrtnika vezuju za minimalnu, a ne uz prosječnu bruto platu

0
255
Isplata finansijske pomoći će se realizovati najkasnije u januaru 2022. godine

Vlada Federacije BiH na današnjoj sjednici nije prihvatila inicijativa za izmjenu i dopunu Zakona o doprinosima, u dijelu vezivanja obračuna doprinosa s prosječnom platom u BiH, odnosno da se doprinosi obrtnika vezuju za minimalnu, a ne uz prosječnu bruto platu.
Taj zahtjev prema Vladi FBiH je inicirao poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Senaid Begić.