Vlada FBiH odobrila 107 miliona za izgradnju autocesta i brzih cesta

Za izgradnju brze ceste Lašva - Nević Polje odobreno je 100 miliona KM, a za izgradnju južne obilaznice Mostara 7 miliona KM

0
936
Odobreno 100 miliona KM za izgradnju saobraćajnice Lašva - Nević Polje

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj hitnoj sjednici u Sarajevu, donijela Odluku o usvajanju Programa utroška dijela sredstava s pozicije kapitalnih transfera javnim poduzećima i za izgradnju autocesta i brzih cesta odobrila 107 miliona KM.
Sredstva će biti prenošena u tranšama na namjenski projektni račun Federalnog ministarstva prometa i komunikacija otvoren u okviru JRT-a, prema zahjevima za provođenje ovog programa i u skladu sa Zakonom o izvršavanju Budžeta FBiH za 2018. godinu.
Vlada Federacije BiH utvrđuje projekte koji će biti finansirani putem ovog programa, a to su izgradnja brze ceste Lašva – Nević Polje, za što je odobreno 100 miliona KM, a implementator je JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, te izgradnja južne obilaznice Mostara, za što je odobreno 7 miliona KM, čiji je implementator JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo.
Namjenska sredstva bit će prenošena u tranšama na račun implementatora odobrenih projekata, nakon što oni Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija dostave zahtjev i dokaze o izvedenim radovima ili uslugama.
Današnja Odluka omogućava provedbu zaključaka Vlade FBiH od 21.9.2017. i 10.10.2017. godine da sredstva klirinškog duga Ruske Federacije budu usmjerena u finansiranje izgradnje prioritetnih infrastrukturnih projekata autocesta, brzih i najznačajnijih magistralnih cesta.