Vlada FBiH odobrila Civilnoj zaštiti oko 12 miliona KM

0
473
Sredstva su odobrena Federalnom štabu i upravi CZ za nabavku materijala i opreme

Vlada Federacije BiH je danas, na hitnoj i telefonski održanoj sjednici, odobrila Federalnoj upravi civilne zaštite izdvajanje od 4.950.000 KM iz Tekuće rezerve Budžeta FBiH za 2020. godinu.
Ovaj iznos je namijenjen za nabavku sredstava i opreme u uslovima pogoršane epidemioloske situacije izazvane koronavirusom (Covid-19) na području FBiH.
Vlada je Federalnom štabu civilne zaštite danas dala saglasnost za nabavku materijala i opreme u uslovima pogoršane epidemiološke situacije iz sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u 2020. godini, u ukupnom iznosu do 7 miliona KM.