Vlada FBiH odobrila Gradu Mostaru pomoć od 250.000 KM

0
655
Odobrena finansijska pomoć Gradu Mostaru

Vlada Federacije BiH danas je, u funkciji Skupštine Razvojne banke FBiH, odobrila da iz sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u FBiH, deponovanih na transakcijskom računu posebnog fonda ove banke otvorenog kod Centralne banke BiH, Gradu Mostaru bude doznačeno 250.000 KM.
Ovaj iznos je namijenjen realizaciji infrastrukturnih projekata za koje nisu osigurana sredstva u Budžetu Grada Mostara.
Odluka je donesena nakon što se Grad Mostar 21.8.2019. godine obratio premijeru FBiH zahtjevom za finansijsku pomoć.
Federalna vlada danas je, također, prihvatila informaciju o zahtjevu za izdvajanje 462.069 KM iz tekuće rezerve za podršku Budžetu Grada Mostara za 2019. godinu. Federalno ministarstvo za finansija će za narednu sjednicu pripremiti Prijedlog odluke o odobravanju ovog izdvajanja.