Vlada FBiH podržala inicijativu Aluminija za ukidanje carinske stope na nelegirani aluminij

0
1774
Vlada FBiH u protekle četiri godine brojnim aktivnostima pokušala pomoći Aluminiju za prevazilaženje krize

Nakon razmatranja informacije o inicijativi mostarskog Aluminija, Vlada FBiH se saglasila s pokretanjem aktivnosti za ukidanje carinske stope na nelegirani aluminij. Ovaj zaključak će biti dostavljen Vijeću ministara BiH.
Kako je navedeno u inicijativi, Aluminij d.d. Mostar trenutno radi sa 75 posto proizvodnih kapaciteta i s planom otpočinjanja pokretanja 25 posto ugašenih elektrolitičkih ćelija.
No, proizvodnja aluminija elektrolitičkim putem iziskuje velike količine električne energije. Zbog velike potražnje za aluminijem na svjetskom tržištu, u Aluminiju smatraju da je najbrži način podizanja proizvodnih kapaciteta pretapanje nelegiranog aluminija, koje se obavlja u ljevaoničkim pećima koje pokreće plin, što umanjuje troškove potrošnje električne energije.
Nelegiranog aluminija nema u dovoljnim količinama u zemljama Evropske unije i CEFTA-a. No, postoje velike količine na tržištu Rusije i Azije, s tim da za uvoz roba s tog tržišta Aluminij mora platiti carinu po stopi od 4,5 posto, što utječe na cijenu proizvoda i čini ga nekonkuretnim.
Mostarski Aluminij, sa svojim kooperantima, ostvaruje više od 150 miliona eura izvoza. Plan u 2017. godini je proizvodnja 111.000 tona primarnog aluminija, a ukoliko bi bila ukinuta carina, bilo bi uvezeno 25.000 tona nelegiranog metala i proizvodnja podignuta na maksimum od 180.000 tona. Tim planom predviđen je i godišnji rast izvoza od oko 50 miliona dolara.
Tokom 2015. godine Aluminij je uvezao oko 13.000 tona nelegiranog aluminija i platio više od dva miliona KM carinskih taksi i ostvario gubitak. Zbog neisplativosti, u 2016. godini nelegirani aluminij nije ni uvožen.
Projekt pretapanja nelegiranog aluminija otvorio bi i mogućnost zapošljavanja 30 novih radnika. Mjesečne potrebe Aluminija za nelegirani aluminij su oko 20.000 tona, a ovo preduzeće navodi da država sada ima samo neaktivnu carinsku stopu, jer nema uvoza i da bi njenim ukidanjem BiH ostvarila korist i rast čije je pozitivne razmjere nemoguće u cjelini predvidjeti.