Vlada FBiH podržava izgradnju bloka TE Banovići i prestrukturiranje rudnika

0
545
Iako su polugodišnji prihodi RMU Banovići porasli za 19,8%, povećani su i rashodi za 17,3%

Vlada FBiH danas je upoznata s informacijom Ministarstva energije, rudarstva i industrije o aktivnostima na prestrukturiranju elektroenergetskog sektora u Federaciji BiH i izgradnji TE Banovići, blok 1-350 MW.
Vlada Federacije BiH stoji iza svojih zaključaka vezanih za prestrukturiranje elektroenergetskog sektora u Federaciji i izgradnju TE Banovići, blok 1-350 MW, te u potpunosti odbacuje proizvoljne interpretacije tih zaključaka koje su navedene u dokumentima Uprave društva RMU Banovići od 7. i 8. oktobra, Sindikata rudara u FBiH i Sindikata radnika rudnika FBiH od 7. oktobra.
Federalna vlada je zadužila sve aktere da ubrzaju proces pregovora vezanih za potpisivanje novog kolektivnog ugovora za oblast rudarstva.
Elektroprivreda BiH je zadužena da nastavi aktivnosti na prestrukturiranju uključujući i rudnike uglja koji su u sastavu Koncerna, a Uprava i Nadzorni odbor RMU Banovići da nastave sa aktivnostima na prestrukturiranju rudnika vodeći računa o budućim potrebama TE Banovići.
Uprava i Nadzorni odbor RMU Banovići su obavezani i da nastave aktivnosti na zatvaranju finansijske konstrukcije izgradnje TE Banovići, blok 1-350 MW kako bi nadležna federalna ministarstva mogla sagledati i izvršiti procjenu svih rizika na budžet FBiH i stvoriti preduvjete za pokretanje procesa izdavanja garancije FBiH, saopćeno je iz Vlade FBiH.
Na prijedlog Ministarstva energije, rudarstva i industrije, Vlada FBiH je ranije usvojila informaciju o realiziranim aktivnostima za finansiranje i izgradnju Termoelektrane Banovići, blok 1-350 MW, donijela zaključak u kojem se, između ostalog, navodi da Vlada FBiH podržava realizaciju projekta Rudnika mrkog uglja Banovići, Priprema i izgradnja TE Banovići, Blok 1-350 MW i zadužila Nadzorni odbor i Upravu RMU Banovići da nastavi započete aktivnosti finansiranja i izgradnje ove termoelektrane.
Konstatirano je i da je RMU Banovići uložila finansijska sredstva (oko 8 miliona KM) da bi projekt izgradnje došao u ovu fazu, da su ostale relevantne institucije FBiH izdavale određene akte, u okviru svojih nadležnosti, a nije izostala ni podrška Vijeća ministara BiH.
Imajuću u vidu dugoročno osiguranje pozicije FBiH na unutarnjem i regionalnom tržištu električne energije ovaj projekt potrebno je realizovati do kraja, navedeno je u ovoj informaciji.