Vlada FBiH: Pozitivni efekti pomoći dodijeljene izvoznim preduzećima u industriji

0
267
Na ino-tržištu ostvaren je rast od od 4,6%, dok je na domaćem tržištu zabilježen pad od 1,4%

Vlada FBiH danas je usvojila konačni izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o dodijeljenoj finansijskoj pomoći izvoznim privrednim društvima u Federaciji BiH iz sektora industrije, sa analizom pravdanja sredstava i učinka.
Ocijenjeno je da je ovo ministarstvo uspješno provelo dodjelu sredstava za izvozna privredna društva po raspisanom javnom pozivu, a u skladu sa Uredbom o o interventnim mjerama za podršku ugroženim sektorima privrede FBiH u okolnostima pandemije Covid-19.
Vlada konstatuje da su sredstva namijenjena izvoznim privrednim društvima realizovana u iznosu od 29.557.173,01 KM, od čega za isplatu minimalnih bruto plaća 23.277.075,97 KM ili 78,76 posto, a za troškove poslovanja 6.280.097,04 KM ili 21,24 posto.
Na zahtjev Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, četiri privredna društva su vratila sredstava u ukupnom iznosu od 424.350,84 KM (Frimeco d.o.o. Sarajevo 366.530,24 KM, Elcom d.o.o. Tuzla 34.486,78 KM, Akulux d.o.o. Doboj Jug 16.882,99 KM i Genena d.o.o. Usora 6.450,83 KM).
Konstatovano je i da je razlika zaposlenih u izvoznim privrednim društvima, koja su potpisala ugovore za dodjelu finansijske pomoći, 31.12.2020. godine u odnosu na 30.9.2020. godine, povećan za 1.300, a u istom razdoblju je došlo do smanjenja broja zaposlenih za 223 kod određenog broja privrednih društava iz razloga jednostranog raskida ugovora o radu od strane zaposlenika, smrti zaposlenika, sticanja prava i odlaska u penziju, te isticanja ugovora o radu koji je bio zaključen na određeno vrijeme.