Vlada FBiH prihvatila grantove EBRD-a od 45,25 miliona eura za izgradnju dvije dionice autoceste

Sredstva su namijenjena za finansiranje poddionice Poprikuše - Nemila i za poddionicu Tunel Ivan

0
197
Poddionica Poprikuše – Nemila, dužine 5,5 km, dio je dionice Doboj jug – Zenica sjever

Vlada FBiH je, na prijedlog Ministarstva finansija, donijela dvije odluke kojima je Federacija BiH prihvatila grantove namijenjene za finansiranje dvije dionice na Koridoru 5c u FBiH, u ukupnom iznosu od 45.254.000 eura.
Tako je prihvaćen grant Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) od 36.074.000 eura za finansiranje poddionice Poprikuše – Nemila, a sredstva su iz investicijskog granta iz Programa Evropski zajednički fond za Zapadni Balkan. Sredstva će biti korištena za finansiranje izgradnje dionice autoceste od približno 5,1 km prema međunarodnim standardima između Poprikuše i Nemile.
Drugi grant od 9.180.000 eura namijenjen je za poddionicu Tunel Ivan, po Ugovoru o grantu zaključenom između BiH i EBRD-a, a odnosi na investicijski grant iz Programa Evropski zajednički fond za Zapadni Balkan.
Ova dionica značajno smanjuje udaljenost između Sarajeva i Mostara.
Vlada je također dala saglasnost za zaključivanje Supsidijarnog ugovora između BiH i FBiH i Podugovora o grantu između FBiH i Autocesta FBiH za sredstva granta i za njihovo potpisivanje ovlastila federalnu ministricu finansija.