Vlada FBiH prihvatila preporuke Odbora za koordinaciju Plana vakcinacije

0
277
Preporuka je i da se vakcinacija obavlja svim danima u sedmici u periodu od 8 do 20 sati, a po potrebi i duže

Vlada FBiH je na današnjoj telefonskoj sjednici usvojila informaciju o sastanku Odbora za koordinaciju Plana vakcinacije protiv Covid-19 u FBiH proširenog s kantonalnim ministrima zdravstva, u uslovima pojave četiri varijante virusa koje izazivaju zabrinutost i u Federaciji BiH, te prihvatila preporuke sa ovog sastanka.
U preporukama za prioritetne grupe je navedeno da se, pored postojećih prioritetnih grupa, počne s vakcinacijom uposlenih u obrazovnom sektoru, policiji, vatrogasnim službama, socijalnoj zaštiti i medijima, te studenata fakulteta zdravstvenih usmjerenja. Također, preporučuje se osiguranje pomoći za komunikaciju sa osobama koje imaju poteškoće sa sluhom i vidom najmanje jedan dan u sedmici na mjestu provedbe vakcinacije.
Nakon vakcinacije postojećih prioritetnih grupa, kantonalni zavodi za javno zdravstvo počet će pozivanje i ostalog stanovništva na vakcinaciju, a prema raspoloživim količinama vakcina. Zavod za javno zdravstvo FBiH će organizirati vakcinaciju grupa od posebnog značaja za Federaciju BiH i Bosnu i Hercegovinu.
U preporukama za organizaciju vakcinacije je navedeno da se organizuje imunizacija po načelu ‘dan otvorenih vrata’ prema raspoloživim količinama vakcina, te da se otvore punktovi za masovnu imunizaciju na nivou općina s ciljem veće dostupnosti stanovništvu. Također, potrebno je formirati mobilne timove za imunizaciju posebno ugroženih grupa stanovništva i stanovništva koje je udaljeno od sjedišta centra za imunizaciju. Preporuka je i da se vakcinacija obavlja svim danima u sedmici u periodu od 8 do 20 sati, a po potrebi i duže, u skladu s raspoloživim ljudskim i materijalno-tehničkim resursima.
Usvojene su i preporuke radi smanjenja rizika, te u slučaju porasta broja zaraženih, kao i način njihovog provođenja.
Na današnjoj telefonskoj sjednici Vlada je utvrdila izjašnjenja o amandmanu na Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH, te amandmanu na Prijedlog zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca, kao i o amandmanima na Prijedlog zakona o roditeljima njegovateljima FBiH. Utvrđeno je i mišljenje o Nacrtu zakona o zaštiti od nasilja u porodici.