Vlada FBiH prihvatila zaduženje kod IBRD od 7,18 miliona eura za projekt registracije nekretnina

0
331
Vlada FBiH dala saglasnost za izdvajanje sredstava utvrđenih Budžetom za 2020. (Foto: Arhiv)

Vlada FBiH na današnjoj sjednici prihvatila je zaduženje Federacije BiH po Sporazumu o zajmu između BiH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za realizaciju Projekta registracije nekretnina – dodatno finansiranje, u iznosu do 7.179.487 eura, što je oko 36 posto od ukupno 20 miliona eura odobrenih Bosni i Hercegovini.
Sredstva zajma se odobravaju Federaciji BiH u iznosu od 7.179.487 eura, s rokom otplate od 32 godine, s grejs periodom od sedam godina (uključen u rok otplate zajma) i kamatnom stopom šestomjesečni Euribor plus fiksna marža.
Osnovni cilj i svrha ovog projekta su unaprjeđenje kvalitete, efikasnosti i djelotvornosti usluga registracije nekretnina kroz osiguranje tačnih, ažurnih, usaglašenih i dostupnih podataka o nekretninama, što u konačnici rezultira osiguranjem pravne sigurnosti u prometu nekretninama.
Također, cilj je proširivanje i harmonizacija zemljišno-knjižne i katastarske evidencije u još 100 urbanih katarstarskih općina na području Federacije BiH s krajnjim ciljem zamjene i/ili uspostave zemljišne knjige u tim katastarskim općinama po podacima nove katastarske izmjere i povećanje broja direktnih korisnika za 200.000, obzirom da tekući projekt registracije nekretnina osiguravaju usuglašene podatke o nekretninama i riješena pitanja prava vlasništva u 243 urbane općine u Federaciji BiH.
U okviru Projekta registracije nekretnina je do oktobra 2019. godine završena harmonizacija podataka u 205 katastarskih općina, uz dostignutih 978.676 korisnika. U toku su aktivnosti u još 50 katastarskih općina. Do datuma zatvaranja tekućeg projekta registracije nekretnina 31. jula 2020. godine, očekuje se završetak harmonizacije podataka u ukupno 579 katastarskih općina s ukupno 980.000 direktnih korisnika.