Vlada FBiH: Razriješeni članovi Nadzornog odbora RMU Banovići

0
1814
EPBiH i uprava RMU Banovići trebaju formirati zajednički tim oko izmjena kolektivog ugovora

Federalna vlada danas je dala saglasnost za razrješenje dosadašnjih članova Nadzornog odbora RMU Banovići i za imenovanje Bege Birparića i Edina Kurtića za vršioce ovih dužnosti, uime državnog kapitala. Nadzornom odboru ovog rudnika Vlada je uputila zahtjev za sazivanje vanredne skupštine ovog društva za 13. septembar.
Vlada FBiH danas je Kenana Kapu, na lični zahtjev, razriješila dužnosti direktora Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom. On zadržava status rukovodećeg državnog službenika i bit će raspoređen na radno mjesto rukovodećeg državnog službenika u ovoj agenciji. Vlada je, ujedno, za v.d. direktora Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom imenovala Vinka Jakića, na period do najviše tri mjeseca, odnosno do okončanja konkursne procedure.
Nadzornom odboru privrednog društva Operator – Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo Vlada je dala prethodnu saglasnost za razrješenje Džemala Bašića dužnosti predsjednika Uprave, prije isteka mandata i na lični zahtjev. Također, data je prethodna saglasnost za imenovanje Elmedina Zornića za vršioca ove dužnosti do okončanja konkursne procedure, a najduže do dvanaest mjeseci.
Data je i prethodna saglasnost Nadzornom odboru JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo za donošenje odluke o razrješenju Nevada Ikanovića dužnosti izvršnog direktora za proizvodnju. Naime, Nadzorni odbor je 11. septembra informirao Vladu FBiH da je na drugoj vanrednoj sjednici razmatrao informaciju Generalnog direktora EPBiH, te donio zaključak da od Vlade zatraži uskraćivanje povjerenja izvršnom direktoru za proizvodnju, zbog nepoduzimanja mjera za ubrzanje procesa prestrukuriranja rudnika, koje su u njegovoj nadležnosti, a što je dovelo do teškog stanja u RMU Zenica i RMU Breza.
Vlada je dala i prethodnu saglasnost za imenovanje Senada Sarajlića za vršioca dužnosti izvršnog direktora za proizvodnju EPBiH na period do dvanaest mjeseci, odnosno do okončanja konkursne procedure.