Vlada FBiH saglasna da se produži zabrana izvoza drvnih sortimenata do kraja maja

0
158
Zabrana izvoza određenih šumskih drvnih sortimenata i proizvoda od drveta

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Mostaru, na prijedlog Ministarstva energije, rudarstva i industrije, dala saglasnost s Prijedlogom odluke o privremenoj zabrani izvoza određenih šumskih sortimenata, a koju je Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH dostavilo 26.1.2023. godine.
Ovom odlukom, čija primjena je predložena do 31.5.2023. godine, privremeno se zabranjuje izvoz određenih šumskih drvnih sortimenata s ciljem osiguravanja neophodnih količina za prerađivačku industriju i otklanjanja prijetnje od ozbiljne ili nepopravljive štete za šume u BiH.
Privremena zabrana se odnosi na izvoz šumskih drvnih sortimenata svrstanih u jedanaest tarifnih oznaka, a koje uključuju neobrađeno drvo.
Kako je obrazložilo ovo državno ministarstvo prijedlog ove odluke je izrađen na osnovu konsultacija i sastanaka s nadležnim entitetskim institucijama. Odlukom je predloženo da njenim stupanjem na snagu prestaje da važi Odluka o privremenoj zabrani izvoza određenih šumskih sortimenata i proizvoda od drveta koja je u primjeni bila do 31.1.2023. godine. Tom odlukom je, također privremeno, bio zabranjen izvoz istih drvnih sortimenata. Dakle, donošenjem nove Odluke privremena zabrana izvoza za ove sortimente bila bi produžena do kraja maja 2023. godine.