Vlada FBiH šalje Parlamentu obrazloženje, nema smanjenja cijene gasa

0
638
Usvajanje inicijative Vlade FBiH doprinijelo bi ublažavanju posljedica rasta cijena gasa na građane

Vlada FBiH je usvojila zajedničku informaciju Federalnog ministarstva trgovine i Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o Odluci o poskupljenju gasa, koja će biti dostavljena Parlamentu FBiH.
U obrazloženju za korekciju cijene BH Gas je naveo da od druge polovine 2018. godine ostvaruje gubitak na prodaji prirodnog gasa distributivnim preduzećima, jer je cijena koštanja kontinuirano viša od prodajne od 495 KM, koja je na snazi od 1.8.2017. godine. Zbog rasta kursa dolara i nabavne cijene gasa, disparitet nabavne i prodajne cijene postaje sve veći.
Od 2106. do 2109. godine nabavna cijena gasa je povećana 100 posto, dok je u tom periodu Vlada smanjila cijenu za 40 posto, saopćeno je iz Vlade FBiH.
Dva ministarstva u informaciji ističu i da cijena od 640 KM nije na historijskom maksimumu u FBiH, već je to bila u 2012./2013. godini, kada je iznosila 820 KM. Aktuelna Vlada FBiH je zatečenu cijenu od 754 KM korigovala na 495 KM, što je najveći zabilježeni pad cijene gasa u poslijeratnoj BiH. Ovo potvrđuje da je Vlada FBiH poduzela sve aktivnosti da prvo smanji veleprodajnu cijenu prirodnog gasa i da je onda, zbog porasta ruske cijene, prilagodi tržišnim kretanjima i važećim ugovorom sa isporučiocem Gazprom Exportom. Pri svemu navedenom vođeno je računa o socio-ekonomskim aspektima i poslovanju privrednog društva koje je u stopostotnom vlasništvu Vlade FBiH, saopćeno je iz Vlade FBiH.