Vlada FBiH se priprema za arbitražu s konzorcijem INA/MOL

0
932
Priprema dokumentacije za spor pred Međunarodnim arbitražnim sudom

Vlada Federacije BiH je na današnjoj hitnoj sjednici u Sarajevu prihvatila informaciju o potrebi iniciranja pravnih radnji pred Međunarodnim arbitražnim sudom, a vezano za Tužbu konzorcija INA/MOL protiv Federacije BiH.
Ured premijera Federacije BiH i Generalni sekretarijat Vlade FBiH zaduženi su da pripreme potrebnu pravnu dokumentaciju s ciljem raelizacije ovog zaključka.
Dokumentaciju će potpisati i Međunarodnom arbitražnom sudu dostaviti federalni premijer.
Vlada FBiH danas je usvojila i informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o tužbi Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo i još šest tužitelja protiv Federacije BiH.
Vlada je zadužila federalna ministarstva energije, rudarstva i industrije, finansija i trgovine da održe sastanke, uključujući (po potrebi) i sastanak sa Upravom za indirektno oporezivanje, o taksi za uspostavu rezervi naftnih derivata. Oni trebaju analizirati sadašnje stanje i predložiti najbolje rješnje za Federaciju BiH.
Riječ je o tužbi od 5.10.2018. godine koju su, radi naknade štete, podnijeli Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo, G-Petrol d.o.o. Sarajevo, Holdina d.o.o. Sarajevo, Energopetrol d.d. Sarajevo, Tioil d.o.o. Vitez, HIFA-Petrol d.o.o. Sarajevo i HIFA d.o.o. Tešanj.
Kako je navedeno u tužbi, šteta koju su pretrpjeli sastoji se od iznosa koje je od njih naplatila Uprava za indirektno oporezivanje na ime PDV-a koji je obračunat na posebnu taksu, ali koji tužitelji nisu mogli naplatiti od krajnjih korisnika, pošto je to onemogućeno propisanim sadržajem fiskalnog računa.