Subvencije za struju u FBiH produžene do kraja godine

Pravo na subvenciju imaju penzioneri s najnižom penzijom i korisnici stalne novčane pomoći u FBiH

0
267
Cijena električne energije će privrednim subjektima u FBiH biti ograničena i u 2023.

Vlada Federacija BiH danas je izmjenila Odluku o provođenju mjera za smanjenje troškova električne energije domaćinstvima i stimulaciji energetske efikasnosti, kojom je rok njene primjene produžen do 31.12.2021. godine.
Odlukom su obuhvaćeni penzioneri s najnižom penzijom i korisnici stalne novčane pomoći koji imaju izdata rješenja od nadležnih službi/centara za socijalni rad u FBiH. Osnovni kriterij za subvenciju je potrošnja električne energije, koja mora biti ispod prosječne (ispod 268 kWh mjesečno kod JP Elektroprivrede BiH d.d. – Sarajevo, odnosno ispod 348 kWh mjesečno kod JP Elektroprivrede HZHB d.d. Mostar).
Pravo na subvenciju kupac će moći ostvariti na samo jednom mjernom mjestu. Iznos subvencije će biti iskazan na računu za utrošenu električnu energiju, a maksimalno može iznositi 5,50 KM kod JP Elektroprivrede BiH, odnosno 7,00 KM za JP Elektroprivredu HZHB, u zavisnosti od potrošnje električne energije u obračunskom periodu.
U skladu sa Odlukom o provođenju mjera za smanjenje troškova električne energije domaćinstvima i stimulaciji energetske efikasnostim, koja je u primjeni od 2011. godine, prosječan broj korisnika subvencija po godinama je iznosio oko 70 hiljada, te je do sada za ove namjene izdvojeno 27 miliona KM.