Vlada FBiH: Transplantacijska medicina mora biti prioritet u radu kliničkih centara

0
379
Vlada FBiH strateški podržava razvoj transplantacijske medicine

Vlada FBiH danas je usvojila informaciju o stanju u području dijalizne i transplantacijske djelatnosti u Federaciji BiH, s naglaskom na zahtjeve Udruge dijaliziranih i transplantiranih bolesnika FBiH.
Kako je zaključeno, Vlada strateški podržava razvoj transplantacijske medicine u FBiH s obzirom na to da ulaganje u transplantaciju spašava živote i unaprjeđuje kvalitet života pacijenata, ali donosi i značajne ekonomske benefite i smanjuje troškove za dijalizu na koju se iz Federalnog fonda solidarnosti godišnje izdvaja oko 30 miliona KM, a ovaj fond se dijelom finansira i iz Budžeta FBiH.
Federalna vlada je obavezala kliničke centre u FBiH da provođenje transplantacijske medicine bude prioritet u njihovom radu, a Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH da prati izvršenje ugovora zaključenih sa zdravstvenim ustanovama koje obavljaju transplantacijsku medicinu, naročito u dijelu plaćanja bolničkih koordinatora.
Osnivači dijaliznih centara obavezni su da u svojim budžetima za narednu godinu osiguraju sredstva za nabavu dijaliznih aparata i sredstva za provođenje aktivnosti na podizanju svijesti javnosti o značaju doniranja organa i tkiva u svrhu liječenja.
Zdravstvene ustanove koje obavljaju transplantacijsku medicinu dužne su, svaka dva mjeseca, Federalno ministarstvo zdravstva – Centar za transplantacijsku medicinu izvještavati o napretku transplantacijske medicine.