Vlada FBiH traži od UIO analizu uplate i raspodjele novca od putarina

0
767
Sjednica Vlade Federacije BiH (Foto: Arhiv)

Vlada Federacije BiH je danas, na hitnoj sjednici u Sarajevu, ponovo razmatrala informaciju o donošenju privremene Odluke Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH o raspodjeli prihoda od putarina, koju je inicirao federalni premijer Fadil Novalić.
Riječ je o odluci sa sjednice UO UIOBiH, održanoj 10.7.2018. godine, o kojoj su mediji izvijestili, a o čemu Vlada FBiH, do tog momenta, nije bila upoznata, navodi se u zahtjevu federalnog premijera. Polazeći od toga, kao i značaja sredstava od putarina za ukupni razvoj FBiH, federalni premijer, na čiju je inicijativu informacija i uvrštena u dnevni red, 12.7.2018. članovima Upravnog odbora UIOBiH, koji u tom tijelu predstavljaju Federaciju BiH, uputio zahtjev da Vladi FBiH dostave kompletnu informaciju o donošenju odluke od 10.7.2018. godine.
Federalna vlada danas je donijela više zaključaka kojima, uz ostalo, od Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje traži informacije na osnovu kojih je analitičkih pokazatelja glasano za donošenje Odluke o izmjeni Odluke o privremenoj raspodjeli prihoda od putarina za autoputeve i iz kojih razloga do danas nije donesena Odluka o konačnoj raspodjeli prihoda od putarina za autoputeve.
Zatražena je i analizu uplaćenih i raspoređenih sredstava od putarina, po entitetima i Brčko distriktu, za period od 2009. godine do januara 2018. godine (za vrijeme važenja Zakona o akcizama u BiH, tj. za vrijeme važenja naplate prihoda od putarine u iznosu od 0,10 KM za autoputeve), kao i procjenu uplate i raspodjele sredstava od putarina po korisnicima na godišnjem nivou po novoj odluci (po osnovu Zakona o akcizama u BiH, tj. za vrijeme važenja naplate prihoda od putarine u iznosu od 0,25 KM za autoputeve).
Vlada FBiH danas je formirala Koordinacioni tim za praćenje uplata na Jedinstveni račun i raspodjele prihoda od svih indirektnih poreza, te ovlastila premijera FBiH da pred Sudom Bosne i Hercegovine odmah, a najkasnije za osam dana, podnese zahtjev za određivanje privremene mjere za zabranu primjene Odluke o privremenoj raspodjeli prihoda od putarina za autoputeve i njeno stavljanje van snage.
Vlada FBiH je takođe zadužila Nadzorni odbor i Upravu JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar da joj najkasnije u roku od tri dana dostavi informaciju o likvidnosti, te koje su postupke i mjere finansijskog nadzora poduzeli Nadzorni odbor i Uprava ove kompanije.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here