Vlada FBiH traži od Vijeća ministara BiH hitno otvaranje granica za turiste

0
204
Turističko-ugostiteljski sektor u FBiH zbog nedolaska turista gubi dnevno oko dva miliona KM

Vlada Federacije BiH se danas upoznala sa informacijom Federalnog ministarstva okoliša i turizma o broju dolazaka stranih turista za vrijeme pojave koronavirusa (Covid-19), te pozvala Vijeće ministara BiH da otvori granice za sve strane državljane.
U informaciji je, između ostalog, navedeno da turističko-ugostiteljski sektor u FBiH zbog nedolaska turista bilježi gubitke koji se procjenjuju na dva miliona KM dnevno, dok istovremeno ovaj sektor ima velike mjesečne režijske troškove.
Pored navedenog, poslovni subjekti iz turističko-ugostiteljskog sektora trebaju osigurati sredstva i za isplatu plaća i doprinosa za radnike, kao i za otplatu kredita. Stoga je potrebno otvoriti granice za dolazak stranih turista, naročito navedenih zemalja od koji neke bilježe veoma mali broj oboljelih od Covid-19.
Inače, procjene su da će se posljedice pandemije koronavirusa na poslovanje subjekata u turističko-ugostiteljskom sektoru osjetiti i u narednim godinama.