Vlada FBiH traži oslobađanje rudnika od plaćanja putarine na dizel-gorivo

0
953
U FBiH u maju iskopano 352 hiljade tona mrkog uglja

Federalna vlada danas je utvrdila Prijedlog Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH za oslobađanje rudnika u Federaciji BiH od plaćanja putarine na dizel-gorivo za 2018. godinu.
Ukupno je za proizvodnju u rudnicima predviđeno 29.670.464 litra godišnje, od čega združenim društvima Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla 3.357.306 litara, Rudniku mrkog ugija Đurđevik d.o.o. Đurđevik 3.356.243, RMU Kakanj d.o.o. Kakanj 5.697.915, RMU Zenica d.o.o. Zenica 480.000, RMU Breza d.o.o. Breza 820.000, RMU Abid Lolić d.o.o. Travnik – Bila 165.000, RMU Gračanica d.o.o. Gornji Vakuf – Uskoplje 849.000 i RMU Banovići d.d. Banovići 14.400.000 litara.
Rudnicima boksita d.o.o. Široki Brijeg predviđeno je 120.000, Rudnicima boksita d.o.o. Posušje 350.000 i Rudnicima boksita Jajce o.d.d. Jajce 75.000 litara godišnje.