Vlada FBiH u ponedjeljak o posljedicama pandemije koronavirusa

0
722
Izbor projektnih prijedloga i potencijalnih korisnika vršiće Komisija koju je imenovala Vlada FBiH

Proširena sjednica Vlade Federacije BiH bit će održana u ponedjeljak, 16. marta, u Sarajevu. Sjednicu je sazvao federalni premijer Fadil Novalić sa ciljem sagledavanja kompletne situacije na području FBiH u vezi sa uticajem globalne pandemije na zdravlje ljudi i ekonomiju izazvane koronavirusom (COVID-19).
Pored članova Vlade FBiH na sjednicu su pozvani čelnici Udruženja poslodavaca FBiH, Saveza samostalnih sindikata BiH, Privredne komore FBiH, Porezne uprave FBiH, Federalne uprave policije, Federalne uprave civilne zaštite, Federalne uprave za inspekcijske poslove, Federalnog zavoda za programiranje razvoja, Federalne direkcije robnih rezervi, Crvenog krsta/križa FBiH i Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva.