Vlada FBiH: U ponedjeljak potpisivanje kolektivnog ugovora za sektor telekomunikacija

0
957
Kolektivnim ugovorom biće regulirana prava za oko 4.000 radnika u BH Telecomu i HT Mostar

U sjedištu Vlade Federacije BiH u Mostaru u ponedjeljak, 9. jula biće potpisan Granski kolektivni ugovor za područje djelatnosti telekomunikacija.
Ugovor će, uime Vlade FBiH, potpisati federalni ministar prometa i komunikacija Denis Lasić i predsjednik Sindikata BH Telecoma Fikret Alić.
Pregovori za zaključenje ovog kolektivnog ugovora vođeni su s reprezentativnim sindikatom BH Telecoma, u čiji pregovarački tim su bili uključeni i predstavnici sindikata HT Mostar. Uz ovlaštene pregovarače od strane Vlade FBiH, u pregovore su bili uključeni i predstavnici nadležnih ministarstava i uprava BH Telecoma i HT Mostar.
Ovim kolektivnim ugovorom regulirana su prava za oko 4.000 radnika u javnim preduzećima BH Telecom i HT Mostar za naredne dvije godine.
Ovo je posljednji u nizu kolektivnih ugovora koji će biti potpisan, a za čije zaključenje je nadležna Vlada FBiH.