Vlada FBiH: Urgencija Vijeću ministara BiH za rješavanje vlasništva nad Naftnim terminalima u Pločama

0
414
Riješiti nedoumice oko vlasništva nad nekretninama Naftni terminali FBiH - Ploče

Vlada FBiH je prihvatila informaciju o postupanju uprava društava Operator – Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo i Naftni terminali Federacije d.o.o. Ploče po zaključku sa sjednice održane 25.6.2020. godine.
Vlada je danas zadužila premijera FBiH da potpiše tekst urgencije prema Vijeća ministara BiH kojom će ažurirati realizaciju inicijative od 25.6.2020. godine za pristupanje zaključenju međunarodnog ugovora između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, upućenu s ciljem rješavanja svih pitanja i nedoumica vezanih za sticanje vlasništva nad nekretninama Naftni terminali Federacije d.o.o. Ploče ili sticanja trajnog prava korištenja, a na osnovu prava koja je Energoinvest – Energopetrol d.d. Sarajevo imao prije 1991. godine.
Uprave društava Operatora – Terminali Federacije i Naftnih terminala Federacije zadužene su da, u saradnji sa austrijskim CMS Reich-Rohrwing Hainz Rechtsanwalte za sada ne poduzimaju pravne radnje po pitanju drugih pravnih opcija.
Vlada je zadužila uprave dva društva da je o svim eventualno poduzetim pravnim radnjama, dopunama, pojašnjenjima ili sugestijama firme CMS Reich-Rohrwing Hainz Rechtsanwalte GmbH, ili bilo kojeg drugog mjerodavnog organa za ovu problematiku blagovremeno obavijeste putem Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.