Vlada FBiH: Usvojen finansijski okvir za izgradnju dionica autoceste od Ovčara do Mostara Jug

0
992
Usvojen Programa utroška sredstava za izgradnju autocesta i brzih cesta u iznosu od 153 miliona KM

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Sarajevu dala saglasnosti na planove poslovanja JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar za 2019. i za period 2019.-2021. godina.
Glavni ciljevi u 2019. godini su pokretanje novih pripremnih aktivnosti na izgradnji Koridora 5c i brzih cesta u Federaciji BiH, te povećanje kreditne sposobnosti Autocesta i osiguranje dodatnih izvora finansiranja, kao i optimizacija trase i smanjenje troškova izgradnje autoceste na Koridoru 5c.
Danas je zaključeno da će, nakon donošenja Rebalansa budžeta FBiH za 2019. godinu, biti potrebno donijeti i rebalansirani Plan Autocesta FBiH za ovu godinu.
Usvojena je informacija o načinu realizacije i finansijskom okviru za izgradnju dionica autoceste od Ovčara do Mostara Jug na Koridoru 5c.
Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Federalno ministarstvo finansija i JP Autoceste FBiH Vlada je zadužila da pokrenu aktivnosti na osiguranju najpovoljnijeg izvora za finansiranje realizacije projekata Ovčari – Konjic – Prenj (11 km), Tunel Prenj (12 km), izlaz iz Tunela Prenj – Mostar Sjever, (13 km) i Mostar Sjever – Mostar Jug (15,4 km).
Danas je izmijenjena Odluka o usvajanju Programa utroška uplaćenog dijela sredstava transfera za izgradnju autocesta i brzih cesta, u iznosu od 153 miliona KM i definiran Projekt izgradnje i rješavanja spoja magistralnih cesta M6.1 i M17, te sanacija i rekonstrukcija magistralnih cesta u gradu Mostaru u iznosu od 13 miliona KM.