Vlada FBiH: Usvojena informacija o tehničkoj finalizaciji odgovora na Upitnik EK

0
828
Vlada FBiH na hitnoj sjednici dala saglasnost na odgovore na Upitnik Evropske komisije

Vlada Federacije BiH je na današnjoj hitnoj sjednici u Sarajevu usvojila informaciju o tehničkoj finalizaciji odgovora na Upitnik Evropske komisije, te dala saglasnost na ‘Odgovore Bosne i Hercegovine na Upitnik EK za pripremu Mišljenja o zahtjevu BiH za članstvo u Evropskoj uniji’.
Ured Vlade FBiH za Evropske integracije će ove zaključke dostaviti federalnim organima i institucijama radi informiranja, kao i Komisiji za Evropske integracije Predstavničkog doma i Doma naroda Parlamenta FBiH. Zaključak će, radi daljeg postupanja, biti dostavljen i Direkciji za evropske integracije BiH.
Nakon što je Upitnik uručen BiH, organi uprave FBiH su se pridržavali zadatih rokova i Direkciji za evropske integracije (ISEI) dostavili odgovore, nakon čega je počela faza rada radnih grupa za europske integracije.
Na pripremi odgovora BiH na pitanja iz Upitnika Evropske komisije je u 35 radnih grupa radilo 1.083 državnih službenika sa svih nivoa vlasti u BiH. Pored toga, u rad je bilo uključeno i 15 članova KEI-e, te 20 članova Kolegija za Evropske integracije.
Pripremljeno je ukupno 20.037 stranica odgovora (12.082 stranica odgovora i 7.955 stranica priloga). Dostavljen je i 1.151 akt (zakoni, podzakonski akti i sl.) na koje se referiše u odgovorima. Prevod svih odgovora BiH i pratećih priloga na engleski jezik je završen 15.1.2018. godine, osim odgovora iz Poglavlja 22, čije je prevođenje završeno 2.2.2018. godine.
Odgovori BiH na sva pitanja, te prateći prilozi i akti za sva poglavlja na jezicima u službenoj upotrebi u BiH, usuglašeni su u okviru sistema koordinacije.
Federalna vlada danas je dala saglasnost na Prijedlog kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u FBiH kojeg su utvrdili pregovarački timovi Vlade FBiH i Sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH.
Saglasnost je dobio i Prijedlog sporazuma o visini osnovice za obračun plaće državnih službenika i namještenika u organima državne službe FBiH, kojeg su utvrdili isti pregovarački timovi. Dogovoreno je da osnovica za obračun plaće za 2018. godinu iznosi 315 KM, a vrijednost boda 1,00, saopćeno je iz Vlade FBiH.