Vlada FBiH usvojila predložene izmjene Zakona o doprinosima

0
922
Sjednica Vlade Federacije BiH održana je u Mostaru (Foto: Arhiv)

Federalna vlada na današnjoj sjednici utvrdila je Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o doprinosima i uputila ga u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku jer nije riječ o složenom i obimnom zakonu.
Izmjena se odnosi na produžavanje roka za primjenu člana 20a. za dodatnih 36 mjeseci. Naime, ovim članom propisano je plaćanje doprinosa na povlaštenu osnovicu, koju čini umnožak prosječne plaće i koeficijenta 0,29, ukoliko se zaposleniku isplaćuje mjesečna plaća u visini do 60 posto prosječne mjesečne neto plaće u Federaciji BiH.
Cilj ovih izmjena je nastavak stimuliranja zapošljavanja potrebne stručne radne snage u radno-intenzivnim i niskoakumulativnim djelatnostima koje su pretežno orijentirane na izvoz (više od 90 posto), odnosno jačanje konkurentnosti na inostranom tržištu, prvenstveno u tekstilnoj, kožnoj i industriji obuće, kao i stvaranje uslova za veću zainteresovanost za investicijska ulaganja u ovaj sektor.
Na današnjoj sjednici Vlada je utvrdila i prijedloge Zakona o prestanku važenja Zakona o osnivanju Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji FBiH, te Zakona o dopunama Zakona o osnivanju Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, čija je jedna od novih odredaba da, izuzetno, troškove medicinskog vještačenja može snositi i osiguranik na koga se medicinsko vještačenje odnosi, kao i poslodavac kod koga je osiguranik zaposlen.
Vlada je usvojila i informaciju o stanju poduzetničke infrastrukture u Federaciji BiH, u kojoj je navedeno da je Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, u okviru provođenja poticajnih mjera od 2004. do 2017. godine, značajan dio sredstava iz programa ‘Transfer za poticanje razvoja, poduzetništva i obrta’ usmjerilo za razvoj poduzetničke infrastrukture, u što je uloženo 19.403.121,31 KM, od čega 1.058.748,58 KM u 2017. godini.
Za sedam poduzetničkih zona je kroz poticaje izdvojeno 940.368,58 KM, za tri poslovna inkubatora 60.000 KM, jedan tehnološki park 19.400 KM i za poduzetničke centre i razvojne agencije 38.980 KM.
Vlada FBiH je Federalnom ministarstvu prostornog uređenja, putem Implementacione jedinice projekta ‘Energetska efikasnost u BiH’ za Federaciju BiH, odobrila korišćenje sredstava od povrata PDV-a u visini od 1.003.635,41 KM, s ciljem provođenja daljih aktivnosti u okviru ovog projekta.
Inače, projektom ‘Energetska efikasnost u BiH’, koji je finansira iz kredita Svjetske banke, ulaže se u energijsku efikasnost u školama, bolnicama, i drugim javnim objektima, kao i povezane konsultantske usluge.