Vlada FBiH usvojila Program ekonomskih reformi do 2022.

0
510
Vlada Federacije BiH: Definirano 17 prioritetnih reformskih mjera (Foto: Arhiv)

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Sarajevu usvojila Program ekonomskih reformi Federacije BiH za period od 2020. do 2022. godine koji će uputiti Direkciji za ekonomsko planiranje Bosne i Hercegovine, kao koordinirajućoj instituciji na nivou BiH, zaduženoj za izradu Programa ekonomskih reformi BiH 2020.-2022. godina.
Ovim dokumentom je definirano 17 prioritetnih reformskih mjera, među kojima su razvoj tržišta električne energije i gasa, te unaprjeđenje energijske efikasnosti i korištenja obnovljivih izvora energije. Planiran je i razvoj transportne infrastrukture, unaprjeđenje poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, te pravnog okvira koji regulira oblast turizma, turističkih vodiča, turističkih zajednica, boravišne takse i ugostiteljstva.
Federalna vlada je usvojila tri programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava koja su ovogodišnjim Budžeto FBiH odobrena Federalnom ministarstvu prostornog uređenja, ukupno vrijedna 2,7 miliona KM i namijenjena sanaciji šteta nastalih usljed poplava i klizišta (1,3 miliona KM), zaštiti nacionalnih spomenika (100.000 KM), te utopljavanju zgrada s ciljem uštede energije (1,3 miliona KM).
Usvojen je i izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o realizaciji Bilansa energetskih potreba Federacije BiH u 2018. godini, u kojem je ocijenjeno da je snabdijevanje ugljem, električnom energijom, naftnim derivatima i zemnim plinom bilo uredno. Pretprošle godine je proizvedeno 6.869.088 tona uglja i 9.475,25 GWh električne energije, uvezeno 758.577 tona naftnih derivata, a međuentitetskom trgovinom nabavljeno još 245.337 tona, te 173.313.000 Sm3 prirodnog gasa.
Federalno ministarstvo finansija upoznalo je Vladu sa izvještajem o dugu za četvrti kvartal 2019. godine, u kojem je ukupan dug kojim upravlja i za koji je odgovorna Vlada FBiH 31.12.2019. godine iznosio 5.321.601.992 KM ili 3.044.405.182 dolara i manji je nego u prethodnom kvartalu za 29.060.892 KM ili 0,54 posto.