Vlada FBiH usvojila Program prestrukturiranja elektroenergetskog sektora

0
708
Sjednica Vlade Federacije BiH održana je u Sarajevu (Foto: Arhiv)

Federalna vlada je na današnjoj sjednici u Sarajevu usvojila Program o prestrukturiranju elektroenergetskog sektora u FBiH, koji je povezan s drugim aktivnostima u ovoj oblasti.
To uključuje funkcionisanje Regulatorne komisije za energiju u FBiH u zakonima predviđenom obimu, posebno u pogledu neovisnosti i stvaranja pretpostavki za funkcionisanje tržišta električne energije i odvajanja reguliranih i tržišnih djelatnosti. Također uključuje modernizaciju i prestrukturiranje rudnika uglja. Ključne promjene i obaveze koje proizilaze na osnovu odredbi Zakona o električnoj energiji u FBiH, obuhvaćene ovim programom, jesu funkcionalno razdvajanje svih djelatnosti, pravno razdvajanje i neovisnost za djelatnost distribucije i računovodstveno razdvajanje djelatnosti snabdijevanja na regulirano i tržišno. BiH je potpisnik Ugovora o uspostavi Energetske zajednice koji je na snazi od 1. jula 2006. godine. Time je preuzeta obaveza preuzimanja i provedbe pravne stečevine Evropske unije koja se, između ostalog, odnosi na tržište električne energije.
Vlada FBiH danas je utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Nacrt zakona o infrastrukturi prostornih podataka (IPP) Federacije BiH. Ovaj propis uređuje pravila za osnivanje, održavanje i razvoj infrastrukture prostornih podataka FBiH, njen sadržaj, kao i uspostavljanje i nadležnosti njenih tijela.
Vlada je usvojila i Program utroška sredstava tekućih transfera neprofitnim organizacijama, kojim je za ovogodišnju podršku Fondaciji za stambeno zbrinjavanje RVI i boračku populaciju planirano 675.000 KM.
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije upoznalo je Vladu o realizaciji projekata izgradnje vjetroelektrana u FBiH i statusu njihovog priključenja na prenosnu mrežu.
Također je utvrdila kriterije kojih se Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije treba pridržavati pri priključenju novih proizvodnih objekata iz neupravljivih izvora električne energije na prenosnu mrežu Elektroprenosa BiH a.d. Banja Luka, ukupne raspoložive instalisane snage 77 MW, od odobrenih 307 MW za vjetroelektrane i 267 MW za fotonaponske elektrane, uz mogućnost ustupanja jedne tehnologije u korist druge.