Vlada FBiH usvojila program poticaja za veterinarstvo od 2,5 miliona KM

0
421
U Federaciji BiH će biti nastavljeno dijagnostičko ispitivanje goveda na zarazne bolesti

Federalna vlada danas je usvojila Program utroška s kriterijima raspodjele sredstava ‘Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima – Poticaj za veterinarstvo’ utvrđen Budžetom FBiH za 2020. godinu, u iznosu od 2,5 miliona KM, a realizacija ovih sredstava će zavisiti od ostvarenih prihoda u Budžetu Federacije BiH.
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva će Programom raspoređena sredstva dostaviti njihovim korisnicima koji su ih dužni koristiti u skladu sa Zakonom o izvršavanju Budžeta FBiH i Zakonom o veterinarstvu, a Federalnom ministarstvu finansija će podnostiti tromjesečni izvještaj o njihovom utrošku.
Kako je navedeno u ovom programu, tokom 2020. godine u Federaciji BiH će biti nastavljeno dijagnostičko ispitivanje na tuberkulozu, brucelozu i enzootsku leukozu goveda, kako bi bili osigurani minimalni uvjeti za plasman naših proizvoda na strano tržište.
Također, bit će nastavljena realizacija Programa za suzbijanje i kontrolu bruceloze kod ovaca i koza u Federaciji BiH. Rezultati dijagnostičkog ispitivanja na zarazne bolesti su pokazatelj epizootiološke situacije u FBiH i omogućavaju blagovremeno poduzimanje mjera za suzbijanje, sprječavanje širenja i iskorjenjivanje zaraznih bolesti.
Proizvodnja sigurnog proizvoda i dalje je osnovni cilj kada je riječ o realizacija ovog programa, i zbog toga se provodi službeno uzorkovanje namirnica životinjskog porijekla kako bi bile utvrđene smjernice za daljnje preventivno djelovanje.