Vlada FBiH utvrdila amandman na korona zakon: Smanjenje zatezne kamate sa 90 na 60 dana

0
630
Vlada odbila amandmane poslanika i klubova poslanika u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Sarajevu utvrdila svoje amandmane na Prijedlog zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica (tzv. korona zakon).
Jednim od ovih amandmana je, s ciljem jačanja finansijske discipline, predloženo smanjenje (sa 90 na 60 dana nakon prestanka stanja nesreće) perioda u kojem neće biti obračunavane zatezne kamate na javne prihode.
Predložen je i amandman po kojem je Razvojna banka Federacije BiH dužna kvartalno izvještavati Vladu FBiH o upravljanju Fondom za osiguranje kredita, a Vlada će u roku od 15 dana po završetku kvartala taj izvještaj dostaviti Parlamentu FBiH. Na ovaj način je osigurana transparentnost korištenja sredstava Fonda.
Vlada nije prihvatila više amandmana koje su na Prijedlog zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica uložili poslanici i klubovi poslanika u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH.