Vlada FBiH utvrdila novi Prijedlog zakona o stečaju

0
1016
Vlada Federacije BiH održala je sjednicu u Mostaru (Foto: Arhiv)

Zakon o stečaju, čiji je Prijedlog danas utvrdila Vlada FBiH, omogućava blagovremeno pokretanje stečajnog postupka, finansijsko i operativno restrukturiranje dužnika, skraćivanje trajanja i smanjenje troškova stečajnog postupka.
Propisan je način imenovanja stečajnih upravnika uz poštovanje principa ravnomjernosti i ravnopravnosti, kao i starosna granica za stečajne upravnike i visina njihovih naknada.
Zaštićena su prava povjerilaca, unaprijeđen i pojednostavljen proces reorganizacije, te određen organ koji bi vršio nadzor nad primjenom zakonske odredbe koja se tiče blagovremenog pokretanja postupka i koji bi izricao sankcije stečajnom dužniku, odnosno organu ovlaštenom za njegovo zastupanje usljed neblagovremenog pokretanja postupka.
U novi zakon je uvedena i odredba koja uređuje predstečajni postupak, čiji je cilj finansijsko i operativno restrukturiranje privrednih subjekata. U predstečajnom postupku omogućeno je nelikvidnom privrednom društvu da zaključi nagodbu s povjeriocima u cilju lakšeg i povoljnijeg izmirenja novčanih obaveza. Time se izbjegava stečaj privrednog društva i omogućava nastavak poslovne djelatnosti, a povjerioci bi bili namireni bolje nego u stečajnom postupku koji dugo traje i puno košta.
Propisano je da je Finansijsko-informatička agencija (FIA) ovlaštena da pokrene prekršajni postupak protiv stečajnog dužnika, odnosno organa ovlaštenog za zastupanje stečajnog dužnika ako on ili organ ovlašten za njegovo zastupanje ne podnese prijedlog za otvaranje stečajnog postupka u roku od 30 dana od nastupanja platežne nesposobnosti.

Preusmjeravanje 1,9 miliona KM

Vlada FBiH je usvojila kvartalni izvještaji o provedbi Projekta hitnog oporavka od poplava u Bosni i Hercegovini (FERP) za period od 1.7.2016. do 30.6.2017. godine i dala saglasnost za alociranje ušteđenih sredstva iz komponente 1. ovog projekta u iznosu od 1,9 miliona KM.
Od toga 830.000 KM će biti realocirano na Projekt sanacije korita i uređenja obala rijeke Gostelje, kojeg su kandidirali Operator – Terminali Federacije i Općina Živinice.
Iznos od 1.070.000 KM bit će usmjeren na podkomponentu 2B – rehabilitacija lokalne infrastrukture, u okviru čega će biti omogućeno i finansiranje regionalne infrastrukture.

Podrška organizaciji EYOF-a 2019

Vlada FBiH je usvojila informaciju Federalnog ministarstva kulture i sporta o potrebi izdvajanja sredstava tekuće rezerve za organiziranje Evropskog zimskog omladinskog olimpijskog festivala EYOF 2019. Za organiziranje ove manifestacije iz tekuće rezerve Budžeta FBiH za 2017. godinu biće izdvojeno 300.000 KM.