Vlada FBiH utvrdila Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o doprinosima

0
1064
Sjednica Vlade Federacije BiH održana je u Sarajevu (Foto: Arhiv)

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Sarajevu utvrdila i u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku uputila Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o doprinosima.
Izmjenom se rok za primjenu člana 20a. produžuje sa 24 na 48 mjeseci. Naime, ovim članom propisano je plaćanje doprinosa na povlaštenu osnovicu, koju čini umnožak prosječne plaće i koeficijenta 0,29, ukoliko se zaposleniku isplaćuje mjesečna plaća u visini do 60 posto prosječne mjesečne neto plaće u Federaciji BiH.
Cilj je stimulisanje zapošljavanja potrebne stručne radne snage u radno-intenzivnim i niskoakumulativnim djelatnostima koje su pretežno orijentirane na izvoz (više od 90 posto), te jačanje konkurentnosti na ino-tržištu, prvenstveno u tekstilnoj, kožnoj i industriji obuće. Na ovaj način se, ujedno, stvaraju i uvjeti veće zainteresovanosti za investicijska ulaganja u ovaj sektor.
Vlada FBiH donijela je i Odluku o izboru korisnika za raspodjelu preostalog dijela grant sredstava utvrđenih ovogodišnjim Budžetom FBiH Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na stavci kapitalnih transfera javnim preduzećima namijenjenih finansiranju razvojnih projekata. Na ovaj način je privrednom društvu BNT – Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik, iz sektora namjenske industrije, dodijeljeno 300.000 KM.
Vlada FBiH dala je i prethodnu saglasnost na Prijedlog rješenja za dodjelu dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2017. godinu privrednom društvu FAIK d.o.o. Novi Travnik.
Radi se o sredstvima od 400.000 KM. Union banka d.d. Sarajevo će na osnovu ove odluke i rješenja vršiti ugovaranje s korisnikom sredstava o svim bitnim elementima za zaključenje ugovora o kreditu.

Uspostava posebnog odjela Tužilaštva i Vrhovnog suda FBiH

Prihvativši informaciju najviših pravosudnih institucija Federacije BiH, Vlada FBiH danas je donijela konkretne zaključke s ciljem stvaranja neophodnih preduslova za početak rada posebnih odjela Federalnog tužilaštva i Vrhovnog suda FBiH, koji se odnose na tehničke, kadrovske i finansijske pretpostavke za provođenje Zakona o suzbijanju korupcije i organizovanog kriminala u Federaciji BiH.