Vlada FBiH utvrdila Prijedlog zakona o posredovanju u prometu nekretnina

0
422
Počinje primjena pravilnika za provođenje Zakona o posredovanju u prometu nekretnina u FBiH

Vlada Federacije BiH danas je utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Prijedlog zakona o posredovanju u prometu nekretnina. Na pitanja koja nisu posebno uredena ovim zakonom primjenjuju se odredbe zakona kojim se ureduju obligacioni odnosi.
U obrazloženju je navedeno da je uređenje ove oblasti nužno, s obzirom na to da je uspostavom tržišnih odnosa oživjelo tržište nekretnina, što je uticalo na pojavu velikog broja posrednika u prometu. Nepostojanje pravne regulative pogoduje pojavi sve većeg broja osoba koje posluju ne pridržavajući se pravila struke i koji nelegalnim radnjama nanose direktnu štetu klijentima i cijeloj struci.
Upravo stoga, obrazloženo je, potrebno je zakonsko uređenje ove oblasti kako bi građanima – potrošačima bila pružena bolja, profesionalnija i kvalitetnija usluga, po uzoru na poslovanje agencija zemalja sa uređenim tržištem, te ujedno uvedeno i više reda u ovu djelatnost.
Među ponuđenim zakonskim rješenjima je i uvođenje registra posrednika, kojeg na svojoj internetskoj stranici objavljuje Federalno ministarstvo trgovine kao javni dokument u čije podatke svako može besplatno imati uvid.