Vlada FBiH utvrdila Prijedlog zakona o turizmu i boravišnoj taksi

0
126
Neum je sve češća destinacija domaćih ali i stranih turista

Vlada Federacije BiH danas je utvrdila Prijedlog zakona o turizmu FBiH. Strategiju donosi Parlament FBiH na prijedlog Vlade FBiH.
Ovaj zakon, koji je predložilo Federalno ministarstvo okoliša i turizma, uređuje planiranje i razvoj turizma u FBiH, podsticajne mjere, uslove i način obavljanja turističke djelatnosti, te turističke subjekte, putničke agencije, turističke vodiče i zastupnike, pratioce i animatore.
Prijedlog plana promocije turizma u FBiH izrađuje Turistička zajednica FBiH i podnosi ga Federalnom ministarstvu okoliša i turizma, a donosi ga Vlada FBiH na godišnjem nivou.
Prema obrazloženju resornog federalnog ministarstva, izradi Zakona o turizmu u FBiH pristupilo se nakon analize stanja na turističkom tržištu i sagledavanja problema s kojim su se suočavali akteri turističke privrede, kao i drugi subjekti koji obavljaju privredne djelatnosti neposredno povezane s turizmom. Naročito je ukazano na potrebu smanjenja sive ekonomije, te na provođenja presude Ustavnog suda FBiH od 3.7.2014. godine kojom je Zakon o turističkim zajednicama i unapređenju turizma u FBiH proglašen neustavnim.
Razlog za izradu Zakona o turizmu Federacije BiH, obrazloženo je između ostalog, jeste i obaveza prilagođavanja domaćih zakona pravilima Svjetske turističke organizacije i najboljim praksama zemalja Evropske unije.

Utvrđen Prijedlog zakona o boravišnoj taksi

Vlada FBiH je utvrdila i Prijedlog zakona o boravišnoj taksi FBiH. Obveznik plaćanja borvišne takse je domaći ili strani državljanin koji koristi uslugu noćenja u ugostiteljskom objektu za smještaj, zatim vlasnik plovila i svaka osoba koje borave na tom plovilu koje je na vezu u luci. Strani državljani plaćaju boravišnu taksu pod istim uslovima i u istom iznosu kao i domaći državljani.
Boravišna taksa je prihod Federacije BiH, kantona i jedinice lokalne samouprave koja se raspoređuje Turističkoj zajednici FBiH, kao i turističkim zajednicama kantona, gradova i općina.
Prijedlogom zakona predviđeni su i izuzeci od plaćanja boravišne takse, ili njenog plaćanja u umanjenom iznosu. Kako je propisano, do donošenja odluke Vlade FBiH, visina boravišne takse se utvrđuje u iznosu od 2 KM po svakom ostvarenom noćenju.
Izuzetno, po okončanju postupka proglašavanja turističkih mjesta u skladu s propisima iz oblasti turizma, visina boravišne takse utvrđuje se u zavisnosti od razvrstavanja jedinice lokalne samouprave kao turističkog mjesta, tako da se njena visina kod ugostitelja koji pruža usluge smještaja u turističkom mjestu utvrđuje u rasponu od 2,5 KM do 3 KM po svakom ostvarenom noćenju.
Sredstva prikupljena po osnovu boravišne takse raspoređuju se tako što 80 posto pripada budžetu jedinice lokalne samouprave, a po 10 posto budžetima kantona i FBiH.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here