Vlada FBiH utvrdila prijedloge Zakona o turizmu i boravišnoj taksi

0
1356
Cilj je ublažavanje posljedica Covid-19 na sektor turizma

Federalna vlada danas je utvrdila prijedloge Zakona o turizmu FBiH i Zakona o boravišnoj taksi FBiH.
Ciljevi Zakona o turizmu FBiH su, uz ostale, suzbijanje sive ekonomije i obezbjeđenje bolje zaštite klijenata turističkih agencija. Predložena rješenja uvode više discipline u ovu oblast. Predviđa se osnivanje turističkih organizacija kao pravnih osoba sa svojim pravima i obavezama. S tim u vezi jača se odgovornost tih organizacija u pogledu pripreme i provođenja promotivnih aktivnosti i unapređenja turizma. Propisano je i donošenje Master plana koji se odnosi na prioritetnu turističku destinaciju.
Kada je riječ o Zakonu o boravišnoj taksi, on poznaje međuopćinske, zatim Turističku organizaciju FBiH, turističke organizacije kantona, te gradova ili općina. Boravišna taksa je prihod Federacije BiH, kantona i jedinice lokalne samouprave i raspoređuje se Turističkoj organizaciji FBiH, turističkim organizacijama kantona, gradova i općina.