Vlada FBiH utvrdila zakon sa deset mjera za spas privrede

Doprinosi na minimalnu platu će biti uplaćeni iz budžeta za sve radnike u realnom sektoru. Privrednicima se ukida obaveza plaćanja akontacije poreza na dobit, a obrtima poreza na dohodak. Garancijski fond od 80 miliona KM za likvidnost malih i srednjih preduzeća

0
1098
Sjednici Vlade FBiH prisustvovali su premijer i zamjenici, a ministri su sudjelovali u radu putem video linka

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Sarajevu utvrdila i u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku uputila Prijedlog zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom koronavirusa.
Zakon predviđa deset mjera za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica koronavirusa, pri čemu je najvažnije sačuvati radna mjesta, doprinosi na minimalnu platu će biti uplaćeni iz budžeta za sve radnike u realnom sektoru, iz čega je izuzet javni i finansijski sektor.
Također, Zakon će sigurati dodatna sredstva za kantone i općine kroz prenamjenu sredstava za javna skloništa i naknade za pretvorbu poljoprivrednog zemljišta i sve ostalo što može koristiti za spas ekonomije.
Privrednicima se ukida obaveza plaćanja akontacije poreza na dobit, a obrtima poreza na dohodak. Ukidaju se zatezne kamate na javne prihode i dugovanja u privredi. Obustavljaju se svi upravni i sudski postupci za vrijeme dok traje stanje prirodne nesreće i 90 dana nakon toga.
Zakon propisuje subvencioniranje doprinosa za obavezna osiguranja, obustavu obračuna i plaćanja zatezne kamate na javne prihode, ukidanje obveza plaćanja akontacije poreza na dobit, ukidanje obaveza plaćanja akontacije poreza na dohodak od samostalne djelatnosti, obustavljaje svih upravnih, parničnih, vanparničnih i izvršnih postupaka za vrijeme stanja nesreće, obustavljanje obračuna zateznih kamata na zakašnjela plaćanja u dužničko-povjerilačkim odnosima, obustavljanje prinudne naplate, održavanje stabilnosti pojedinih isplata, odgodu primjene propisa, te uspostavu Garancijskog fonda.
Garancijskim fondom, s depozitom od 80 miliona KM, upravljat će Razvojna banka Federacije BiH i bit će korišten za osiguranje kreditnih linija kod komercijalnih banaka, s ciljem ublažavanja negativnih ekonomskih posljedica na poslovne subjekte, s tim da dio kreditnog rizika snosi Federacija BiH, a dio komercijalne banke. Pojedinosti u vezi s funkcionisanjem Garancijskog fonda propisat će Federalno ministarstvo finansija.
Odredbe Zakona odnose se na sve poslovne subjekte koji ispunjavaju njime propisane uslove. Ukoliko su drugi zakoni u suprotnosti sa ovim zakonom, bit će primjenjivan ovaj zakon.
Zakon bi bio na snazi mjesec dana nakon prestanka nesreće izazvane pandemijom koronavirusa.
Prije utvrđivanja Prijedloga zakona, Vlada je donijela više zaključaka o potrebi izrade rebalansa Budžeta FBiH za 2020. godinu, s ciljem osiguranja sredstava neophodnih za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica pandemije po privredu Federacije BiH.
Inače, današnjoj sjednici Vlade su prisustvovali premijer FBiH i njegovo dvoje zamjenika, dok su ostali članovi Federalne vlade u radu sjednice sudjelovali putem video linka.

Pomoć kantonima, gradovima i općinama od 21 milion KM

Federalna vlada je donijela dvije odluka o raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2020. godinu na poziciji tekućih transferi drugim nivoima vlasti i fondovima.
Prvom odlukom je, na ime dodjele finansijske pomoći budžetima kantona u svrhu pomoći u poduzimanju preventivnih mjera u borbi protiv Covid-19 i sanacije posljedica nastalih usljed proglašene pandemije, dodijeljeno 9,8 miliona KM.
Druga odluka, vrijedna 11,2 miliona KM, odnosi se za pomoć budžetima gradova i općina u svrhu pomoći u poduzimanju preventivnih mjera u borbi protiv Covid-19 i sanaciji posljedica nastalih usljed proglašene pandemije.

Poslodavci: Mjere Vlade FBiH su napredak, ali su nedovoljne za spas privrede

 U Udruženju poslodavaca FBiH smatraju da mjere Vlade FBiH za podršku privredi sadržane u Prijedlogu zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica,  predstavljaju izvjestan napredak u odnosu na ranije donesene mjere, ali su još uvijek nedovoljne.
U UPFBiH ove mjere smatraju nedovoljnim pogotovo kada se porede sa najavljenim mjerama Vlade Republike Srpske i donesenim mjerama u zemljama regiona.
Iz UPFBiH pozdravljaju odluku Vlade Kantona Sarajevo  da uplati minimalne plaće za mart svim radnicima u firmama kojima je odlukama kriznih štabova zabranjen rad.
Također, pozivaju vlade drugih kantona i općina, da u skladu sa svojim nadležnostima i mogućnostima kroz aktivne ekonomske mjere, pomognu u očuvanju radnih mjesta i privrede.
U UPFBiH i dalje insistiraju na hitnom usvajanju mjera koje je Udruženje predložilo 29. marta, koje uključuju hitno potpisivanje Privremenog socijalnog sporazuma sa Vladom FBiH i sindikatom.