Vlada FBiH: Veleprodajna cijena prirodnog gasa smanjena za 7,96%

0
155
Data saglasnost za smanjenje veleprodajne cijene prirodnog gasa od 1. jula ove godine

Federalna vlada danas je, na prijedlog Ministarstva trgovine, dala saglasnost na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa za distributivna privredna društva na području Federacije BiH, počevši od 1.7.2023. godine, koja iznosi 797 KM/1000 Sm³, odnosno 0,797 KM/Sm³. Riječ je o smanjenju za 7,96 posto.
U ovu cijenu prirodnog gasa nije uračunat porez na dodanu vrijednost, a za realizaciju ove odluke zadužena su federalna ministarstva energije, rudarstva i industrije i trgovine, svako u okviru svoje nadležnosti.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenim novinama Federacije BiH.