Vlada FBiH: Za izmirenje ruskog duga za plin još 2 miliona KM

0
471
Od januara najavljeno povećanje nabavne cijene prirodnog gasa za 14,95 posto

Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, donijela Odluku kojom propisuje prenos sredstava prikupljenih po osnovu takse za izmirenje duga Ruskoj Federaciji za isporuku prirodnog gasa u periodu 1992.-1995. godina.
Riječ je o 2 miliona KM, a Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije će davati naloge Federalnom ministarstvu finansija da ova sredstva prebaci na transakcijski račun privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo, na račun za posebne namjene otvoren za plaćanje takse ruskom isporučiocu prirodnog gasa Gazprom Exportu.