Malim i srednjim preduzećima u FBiH nepovratnih 2,4 miliona KM

0
276
Korisnicima će novac biti isplaćen kao nepovratna (grant) sredstva

Vlada FBiH na današnjoj sjednici usvojila je Program utroška s kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera ‘Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima’, utvrđenog Budžetom FBiH za 2021. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta. Subvencije za realizovanje ovog programa, u ukupnom iznosu od 2,4 miliona KM, korisnicima će biti isplaćene kao nepovratna (grant) sredstva.
Sredstva će biti raspoređena za projekt jačanja konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, kroz tehnološku modernizaciju poslovnih procesa i proizvodnje, promociju izvoznih potencijala i unapređenje digitaliziranog pristupa novim tržištima s ciljem povećanja otpornosti MSP nakon pandemije.
Kriteriji za raspodjelu sredstava su kvaliteta projekta, stepen sufinansiranja, broj zaposlenih, pripadnost ciljnoj grupi i ravnomjerniji regionalni razvoj (stepen razvijenosti jedinica lokalne samouprave). U obzir se uzimaju i poticaji Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta dodijeljeni u posljenjih pet godina, vrsta djelatnosti, povećanje zaposlenosti, inovacije, te digitalna transformacija s ciljem povećanja otpornosti na situaciju izazvanu koronavirusom.
Subjekti male privrede koji su u vlasništvu žena ili osoba mlađih od 35 godina imati će preferencijalni tretman kod odabira projektnih prijedloga. Kako grant sredstva predstavljaju državnu pomoć male vrijednosti, bit će dodjeljivana u skladu s kriterijima i Uredbom o namjeni, kriterijima i uslovima za dodjelu državne pomoći u FBiH.